Otázky a odpovědi k organizaci letního tábora 2019

 

Kdy a kde?

30.6.2019 - 13.7.2019

Hrutov u Jihlavy - mapa zde.

Jak staré musí být dítě?

Dítě musí mít absolvovánu 1. třídu, dítě musí umět číst a psát. Musí být samostatné, zvládne se samo obléct, umýt, najíst a zvládá základní hygienické návyky (na táboře je polní latrína vzdálená od tábora xx metrů.

věk 7 - 14 let

Může jet na tábor dítě ve věku 6 let, které ale navštěvuje MŠ?

Ne, bohužel to není možné, je to nezbytné pro udržení kvality nabízených akcí a pro samotný komfort dítěte. Program tábora vyžaduje, aby dítě umělo číst, psát a bylo schopné se aktivně účastnit připraveného programu a her.

Co je v ceně zahrnuto?

Pobyt dětí včetně stravování, pitný režim, doprava na tábor, veškerý materiál na výrobky, táborové tričko a celodenní výlet včetně dopravy.

Je nutné přihlášení přes internetový formulář?

Ano, registrace na stránkách je nutná, registraci na tábor nelze uskutečnit žádným jiným způsobem. Na Vámi zadanou adresu posléze budou ze systému chodit všechna důležitá ohlášení a dokumenty, týkající se pobytu Vašeho dítěte na táboře: potvrzení o registraci, údaje o platbě, potvrzení o přijetí platby na náš účet, potvrzení o bezinfekčnosti, organizační pokyny, táborový řád atd.

Komu a za jakých podmínek budou děti na tábory předány?

V přípravě

Na pobytový tábor budou děti předány v místě odjezdu na tábor a to na Hochmanové 5 v Brně Líšni, hlavnímu vedoucímu tábora nebo jeho zástupci. Zároveň při odjezdu musí být odevzdána zdravotnická dokumentace, potvrzení o bezinfekčnosti a posudek od dětského lékaře. Dítě musí být při odjezdu na tábor plně zdravé.

Proč tábor stojí to co stojí?

Cena tábora se odvíjí především od ceny pronájmu tábořiště a dopravy dětí a věcí tam i zpět. Záleží také na ceně potravin a to hlavně masa, ovoce a zeleniny. Toto jsou největší položky v našem rozpočtu. Dále je sem započítána strava dětí a materiály na hry a výrobky. V půlce tábora také pro děti organizujeme výlet do blízkého města, kde navštěvujeme koupaliště nebo jiné atrakce. Chceme aby si děti tábor maximálně užili a proto se snažíme na nich nešetřit.

Co však součástí rozpočtu není jsou mzdy vedoucích a instruktorů. Všichni, kteří se podílí na přípravě a chodu tábora, tak činí bez nároku na mzdu. Odměnou nám jsou spokojené děti i rodiče.

Mohou se tábora účastnit děti se zdravotními nebo dietními problémy?

Ano, ale jen po předchozí konzultaci a jen v případě, že bude v možnostech tábora tuto speciální péči zajistit a táké pokud to nebude mít vliv na program a chod celého tábora. Pokud bude dítě potřebovat speciální potraviny zajistí si je rodiče na své náklady.

Jakého typu je ubytování na táboře?

Děti budou spát ve stanech pro 2 s kovovou podsadou, které jsou kryté nepromokavou celtou.

Jak se budou děti během táborů stravovat?

Na táboře je pro děti stravování zajištěno 5x denně, a to formou snídaně, teplého oběda a většinou i večeře a dvou svačin, včetně pitného režimu. Na webových stránkách můžete najít ukázku jídelníčku.

Jak se bude postupovat v případě, že dítě v průběhu tábora onemocní?

V mnoha případech se však nejedná o nemoci vážné, v případě lehkého nachlazení a podobně, vetšinou s dětmi překonáváme nemoci v táboře. Na táboře je vždy přítomen vedoucí s osvědčením Zdravotníka na ozdravovacích akcích od Červeného kříže, který v případě potřeby konzultuje s místní dětskou lékařkou. V případě vážnějších onemocnění či zranění budou rodiče nebo zmocněná osoba neprodleně o nemoci dítěte informováni a ve spolupráci s nimi bude zajištěn i odvoz dítěte z tábora. Veškeré náklady spojené s dopravou nemocného dítěte z tábora ponesou rodiče dítěte.

Kdo se o děti během tábora stará? Mají vedoucí k činnosti osvědčení?

Na táboře se o děti stará ucelený a osvědčený kolektiv vedoucích (18+) a instruktorů (15-18). Všichni pak mají alespoň jedno osvědčení, udělené pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Hlavní vědomosti, jsme však získali praxí, většina z našich vedoucí u oddílu vyrostla a převzala vedení táboru před více jako 5 lety.

Na táboře jsou přítomni:

Hlavní vedoucí - člověk, který je zodpovědný za všechny a všechno co se v táboře děje
Programový vedoucí - připravuje táborový program, chystá hry, vysvětluje pravidla a dohlíží na to, aby se děti nenudily a byl jim zajištěn vyvážený program.
Zdravotník - fouká bebinka, vytahuje klíšťata, rozdává léky, a vyslechne když se dětem stýská.
Hospodář - zajišťuje abychom měli na táboře co jíst, vozí poštu a zařizuje co je potřeba.
4 Oddíloví vedoucí - každý z těchto vedoucích má na starosti svých 8 dětí, které motivuje, hraje si s nimi, kontroluje jestli si čistí zuby a ukládá je ke spánku.
6 Instruktorů - instruktoři jsou již staří mazáci, děti které nám přerostly přes hlavu, jsou zapálení do všeho co se v táboře děje a jsou nám i dětem neustále k ruce.
Matky - jelikož jsme oddíl s dlouholetou tradicí, jsme tak jako jedna velká rodina. Proto v našich řadách můžete potkat i tzv. matky - vedoucí, které nás samotné odchovali, jako svoje oddílové děti, ale teď již mají vlastní rodiny se kterými rády stráví na táboře alespoň pár dnů, dohlížejí nad námi a poskytují nám cenné rady.

KUCHAŘKU - nemáme, a tak si všechny pokrmy připravujeme sami. Za každým jídlem tak stojí vedoucí, který je zrovna v kuchyni, instruktor, kterého má k ruce a každý kdo jde zrovna kolem a chce se zapojit nebo poradit. Děti se pak většinou hodí na škrábání brambor nebo mazáním chlebů. Každé jídlo je tak kolektivní prací celého tábora.

Kolik dětí se zpravidla účastní tábora?

Maximální kapacita tábora je 34 dětí, každým rokem se nám tohoto čísla podaří dosáhnout.

Jaké je zaměření tábora?

Náš tábor není nijak speciálně zaměřený, to nám však dává možnost naučit se a užít si od všeho kousek. Každý rok, máme novou celotáborovou hru, jejíž děj určuje chod celého tábora. Hrajeme hry v lese, na loukách či v hangáru (společném stanu). Hrajeme bojovky, míčové hry, strategické hry, hry na paměť, rychlost, kreativitu. Vyrábíme z přírodních materiálů, ale i těch co si přivezeme, kreslíme vlajky svých oddílů, navrhujeme si vlastní trička. Večery trávíme u kytary nebo u pohádek, které samy děti vymýšlejí i hrají. Učíme se písničky, šifry, uzly, poznáváme rostliny.

Věkový rozptyl dětí, které se mohou na tábor přihlásit je dost velký. Je program rozdělený podle věku?

Program rozdělený dle věku na táboře nemáme, myslíme si, že je potřeba, aby si všechny věkové kategorie hráli společně, naučili se spolupracovat s dětmi staršími i mladšími a vzájemně se o sebe starali. V oddílech po 8 dětech je vždy zástupce z každé věkové kategorie, aby byli oddíly vyvážené a oddíly měli stejnou šanci na výhru v kterékoliv hře.

Jsou povoleny návštěvy dítěte během pobytu?

Nemůžeme Vám zakázat během 14-ti dní styk s vlastními dětmi, ale návštěvy nedoporučujeme, jelikož nám nabourávají denní program. Děti většinou návštěva rozhodí a začne se jim opět trošku stýskat, což pro ně není dobré. Z vlastní zkušenosti víme, že se více stýská ve finále rodičům než dětem. Myslete také na děti, za kterými rodiče nepřijedou a vy jim tak stesk po domově jen prohloubíte. Jsme to totiž my, kteří večer musí menším dětem vysvětlovat, proč za nimi maminka nepřijela, ale za Martínkem ano.

Psaní na tábor, balíčky a adresa?

Prosím pište dětem hodně dopisů, pohledů nebo korespondenčních lístků. Jediné co je s Vámi bude 14 dní spojovat jsou pohledy a dopisy. Není nic smutnějšího, než když nedostanete na večerním nástupu dopis od maminky, tatínka, babičky nebo sourozence. Na oplátku Vám děti pošlou barevné ručně vyráběné pohledy, dopisy a zážitky, které právě zažívají. Naopak balíky pro děti nejsou potřebné, nedostatkem sladkostí na táboře trpět nebudou.

Adresa na tábor:

Jméno dítěte
Kuk Atlantik
LT u Římské studánky
675 29 Hrutov
p. Kněžice

Je v noci tábor hlídán?

Ano, děti se na táboře se po cca. 2 hodinách střídají na dvoučlenných hlídkách. V případě potřeby samozřejmě nezasahují samy, ale upozorní vedoucí, kteří zakročí. Za velkého deště nebo po náročných dne se hlídky obvykle ruší.

Je možné zařídit, aby byli sourozenci/kamarádi ve stejném stanu/oddílu?

Záleží na věkovém rozdílu a pohlaví. Ve stejném stanu mohou být pouze kluci nebo pouze holky (tak zní vyhláška). Naším cílem je snažit se vyhovět přání dětí. Sourozenci by si však od sebe měli odpočinout alespoň na táboře, sdílí spolu většinou jeden pokoj, proč by měli být spolu i na táboře. Děti se tak lépe seznámí s kolektivem ostatních dětí.

Jak je to s hygienou na táboře?

Veškerá hygiena na táboře splňuje přísné hygienické normy, které se týkají zotavovacích akcí v přírodě a které jsou dány vyhláškou. Pravidelně je také tábor kontrolován pracovníky okresní hygienické stanice v Jihlavě.

Hygiena táborníků je zajištěna v táborových umývárkách s tekoucí vodou ze zásobníků(pouze studená). Na táboře máme 3 zásobníky na 1000 l vody, které nám pravidelně dováží hodný pán s traktorem. Táborníci také mají možnost využít koupele v teplé vodě, vždy po dohodě s kuchyní, odkud si lze teplou vodu v lavoru přenést do umývárky. K čištění zubů, které je kontrolovanou součástí ranní a večerní hygieny, je používána tekoucí pitná voda. Na hygienu, pravidelné mytí včetně sprchy i koupání v teplé vodě minimálně 2x za tábor, dohlížejí vedoucí. WC je na táboře řešeno klasickou suchou latrýnou. Odděleně pro chlapce a děvčata.

Mytí osobního špinavého nádobí je řešeno ve vyčleněném prostoru v blízkosti kuchyně a jídelny. Vždy s využitím teplé vody s mycím prostředkem a vlažné vody na oplachování. Táborníci jsou také vedení k osobní hygieně vůči vlastnímu oblečení a prostoru ve stanu, ve společných prostorách i na tábořišti. Jsou prováděny pravidelné kontroly pořádku a čistoty osobních věcí (především suchosti bot a oblečení).

Táborníci jsou vedeni k pravidelnému přísunu tekutin, mají možnost se kdykoliv občerstvit i mimo 5 základních jídel denně. Vedoucí také dbají na prevenci zranění i onemocnění včetně spálení slunce, úpalu či úžehu.

Koho mám v případě potřeby kontaktovat?

Hlavním vedoucí: Pavla Šanderová

Email: kuk.atlantik@seznam.cz

tel.: 723 846 181

Letní tábor

    2019

    Letošním tématem je

Nejnovější zprávy